2013-03-15

Warning: Using a mobile phone while pregnant can seriously damage your baby

11-year-old girl spontaneously combusts in hospital bed due to hand sanitizer, olive oil

Mysterious unmanned black drone spotted hovering near JFK airport

Warning: Using a mobile phone while pregnant can seriously damage your baby
Study of 13,000 children exposes link between use of handsets and later behavioural problems

Cordless Phones Are 100 Times More Deadly Than Mobiles, Scientists Say
Having a cordless phone in your house can be 100 times more of a health risk than using a mobile, report a group of Swedish Scientists.

Mobile phones today operate at about 900 megahertz, whereas some cordless DECT phones operate at a whopping 6.0 gigahertz!

Emissions from a cordless phone's charger can be as high as six volts per metre – twice as strong as those found with a 100 metres of mobile masts. Two metres away from the charger the radiation is still as high as 2.5 volts per metre – that's 50 times what scientists regard as a safe level!

The most common cancers caused by such radiation are leukaemias. But breast cancer, brain tumors, insomnia, headaches and erratic behavior in kids have also been linked. Those with chargers close to their beds are subjected to radiation while they sleep.

Gallinippers - Massive Mosquitoes 20x Normal Size Coming to US

What's missing in your preparedness plan? A way to grow self-replicating food using non-hybrid heirloom seeds

iHerb $5 to $10 Discount Off First Order2013-03-14

新加坡芽籠區 生果檔 D24榴槤 難敵榴槤香

美食之旅 新加坡
難敵榴槤香
2008/04/14
Next

饞 嘴 的 人 , 對 住 美 食 , 往 往 毫 無 招 架 能 力 , 有 時 更 會 做 出 常 人 看 似 匪 夷 所 思 的 行 為 。 舉 個 例 … … 朋 友 最 近 就 試 過 將 D24 榴 槤 從 新 加 坡 私 運 回 港 。

周 遭 的 人 知 道 後 , 不 外 乎 兩 種 反 應 。 要 不 就 嘴 藐 藐 嘆 句 : 咁 都 得 ? 要 不 就 興 奮 得 雙 目 發 光 , 直 追 問 : 仲 有 無 剩 ? 如 果 你 是 前 者 , 即 是 見 到 榴 槤 就 怕 得 掩 鼻 逃 走 的 人 , 那 麼 , 請 你 別 要 浪 費 時 間 , 乾 脆 跳 過 這 幾 頁 吧 ! 相 反 , 如 果 你 正 為 這 種 瘋 狂 行 徑 暗 自 喝 采 的 話 , 就 要 留 意 以 下 兩 頁 , 看 一 個 人 如 何 迷 失 在 榴 槤 香 中 。

香 港 都 有 金 枕 頭 , 為 甚 麼 還 要 山 長 水 遠 從 新 加 坡 買 回 來 ? 哎 呀 ! 香 港 吃 到 的 全 是 泰 國 種 , 是 摘 下 來 再 漚 熟 ; 只 有 馬 拉 種 , 才 是 正 宗 樹 上 熟 。 這 些 皮 薄 形 細 肉 滿 的 馬 拉 榴 槤 , 一 般 保 存 期 不 長 , 故 此 根 本 不 會 外 銷 , 想 吃 就 要 親 自 飛 到 馬 來 西 亞 , 或 是 接 鄰 的 新 加 坡 , 才 有 機 會 嘆 到 。

品 種 花 多 眼 亂
每 年 5 月 , 就 踏 入 榴 槤 飄 香 的 季 節 。 在 新 加 坡 芽 籠 區 生 果 檔 雲 集 的 Sims Avenue , 一 櫃 櫃 青 青 綠 綠 長 滿 刺 釘 的 流 星 錘 堆 滿 路 旁 , 蔚 為 奇 景 。

Zuji Singapore 


當 中 有 一 間 , 由 巫 氏 兄 弟 打 骰 的 , 祖 上 兩 三 代 都 從 事 榴 槤 出 入 口 生 意 , 是 老 字 號 , 生 意 做 得 大 , 甚 至 很 多 五 星 酒 店 都 向 他 們 取 貨 炮 製 榴 槤 甜 品 , 故 此 來 這  買 榴 槤 , 一 定 不 會 撞 板 。

果 然 , 抬 頭 望 望 招 牌 : 貓 山 王 、 D24 、 XO 、 紅 蝦 、 金 鳳 、 尖 篤 , 說 得 出 , 甚 至 說 不 出 的 榴 槤 品 種 都 一 應 俱 全 。

「 甚 麼 是 尖 篤 ? 」 「 形 狀 尖 尖 的 , 有 甘 味 , 但 纖 維 多 。 」 店 主 華 哥 娓 娓 道 出 。 「 XO 是 不 是 極 品 的 意 思 ? 」 「 不 是 , 有 人 覺 得 入 口 帶 點 XO 味 。 」 問 多 句 , 又 知 多 一 點 了 ! 「 哪 最 好 吃 是 甚 麼 ? 」 這 才 是 我 最 期 待 的 答 案 。 「 吃 榴 槤 講 個 人 口 味 , 各 花 入 各 眼 !

像 本 地 人 , 大 多 喜 歡 帶 苦 甜 的 貓 山 王 。 如 果 要 選 味 道 討 好 , 較 易 為 人 接 受 的 , 就 要 吃 D24 。 剛 好 澎 亨 ( 馬 來 西 亞 地 名 ) 今 日 有 貨 返 , 你 來 得 合 時 。 」 華 哥 一 邊 說 一 邊 熟 手 地 用 尖 刀 將 榴 槤 屁 股 錐 開 ,  我 試 食 。

生 果 檔 內 設 有 大 量 座 位 , 可 供 堂 吃 。
榴 槤 分 不 同 大 小 級 數 列 好 價 錢 , 可 即 買 即 開 。
每 年 5 月 至 7 月 都 是 吃 榴 槤 的 旺 季 , 供 應 量 多 , 頂 級 的 榴 槤 大 約 $60/kg , 便 宜 的 港 幣 十 元 八 塊 都 買 到 一 個 。

D24 榴 槤 味 道 香 濃 , 兼 且 是 樹 上 熟 , 風 味 與 香 港 人 吃 慣 的 金 枕 頭 不 一 樣 。

尋 找 高 山 老 樹 榴 槤
果 然 , 形 狀 圓 圓 體 形 偏 細 的 D24 , 味 道 香 濃 , 肉 很 厚 身 , 軟 滑 得 來 卻 不 會 腍 pat pat , 而 且 沒 有 一 味 死 甜 , 甜 美 過 後 , 有 微 澀 的 回 甘 。

至 於 貓 山 王 就 比 較 爽 身 , 核 較 細 , 苦 澀 味 重 , 回 噎 強 勁 , 吃 罷 幾 小 時 , 嘴 巴 仍 有 陣 陣 異 香 。 兩 種 榴 槤 , 風 味 迥 異 , 卻 同 樣 叫 人  迷 。 「 告 訴 你 , 好 的 榴 槤 一 定 長 在 高 山 的 老 樹 上 , 吸 水 較 少 , 肉 味 自 然 濃 。

熟 行 情 的 , 單 聽 產 地 果 園 品 種 , 已 經 可 辨 優 劣 , 再 拎 上 手 摸 摸 , 保 證 沒 有 錯 。 」 華 哥 一 邊 開 一 邊 說 , 而 我 就 一 面 聽 一 面 吃 , 實 行 各 有 各 忙 。

說 實 話 , 在 這 些 路 邊 生 果 檔 吃 榴 槤 是 一 件 暢 快 的 事 , 這 些 店 子 通 常 開 到 凌 晨 一 兩 點 , 每 晚 晚 飯 過 後 , 就 會 人 聲 鼎 沸 , 香 飄 千 里 。 在 這  , 不 怕 別 人 歧 視 的 眼 光 , 因 為 身 邊 附 近 全 都 是 「 同 道 中 人 」 。 人 人 不 理 儀 態 , 伸 出 五 爪 , 開 懷 大 吃 。

吃 罷 , 華 哥 還 悄 悄 告 訴 我 , 不 時 有 遊 客 要 求 將 榴 槤 真 空 包 好 , 帶 回 家 。 「 帶 得 回 去 嗎 ? 」 我 真 的 想 知 道 。 「 可 以 , 我 幫 你 挑 些 乾 包 , 起 肉 , 用 發 泡 膠 盒 載 好 , 加 保 鮮 紙 、 報 紙 加 密 包 封 幾 層 , 再 放 進 行 李 內 寄 艙 , 回 家 後 立 即 放 回 雪 櫃 , 可 吃 兩 天 。

放 心 , 帶 過 好 多 次 了 , 行 李 內 的 衣 服 也 不 會 沾 到 味 道 的 。 」
華 哥 滿 有 信 心 地 說 。 我 愈 聽 愈 心 動 , 那 麼 , 不 如 … …

正 宗 的 D24 榴 槤 , 底 部 必 定 有 一 個 類 似 蓮 花 形 的 標 誌 。
將 榴 槤 用 多 層 保 鮮 紙 及 報 紙 加 密 包 裝 , 保 證 中 途 不 會 有 氣 體 洩 漏 。
也 可 以 購 買 1kg 重 以 真 空 包 好 的 D24 純 榴 槤 肉 。 ( 約 $90/ 包 )

華 哥 教 將 榴 槤 殼 放 在 水 喉 頭 下 , 讓 水 沿 住 果 殼 流 下 再 洗 手 , 可 驅 去 榴 槤 味 。 我 試 過 , 果 然 成 功 !

上海生果供應商

D24 Sultan Durian 蘇丹榴槤
Hong Guan Fresh Fruits
豐源生果

地 址 : No. 113 Sims Avenue, Singapore 387437
電 話 : 65-6743 9107
營 業 時 間 : 9am-4am

小 貼 士 :

1 新 加 坡 的 酒 店 及 公 共 交 通 工 具 都 不 容 許 攜 帶 榴 槤 進 入 的 , 榴 槤 迷 要 注 意 。
2 航 空 公 司 一 般 不 容 許 帶 榴 槤 上 機 , 如 被 發 現 , 有 可 能 被 沒 收 。

香港最好電器分店地址及資料

香港最好電器分店地址及資料

難頂貴租 「最好電器」敗走香港
http://easss1.blogspot.com/2012/08/blog-post_25.html

Electrical Appliance Shops Hong Kong

九龍灣旗艦店
九龍九龍灣宏照道38號 MegaBox 6樓1室
6/F., Unit 1, Mega Box, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, KLN, Hong Kong
Tel: 2757-4263 Fax: 2757-4989 11:30 am - 9 pm

西九龍奧海城2期UG層05號鋪
Shop Nos. UG 05, UG/F., Olympian City 2. 18 Hoi Ting Road, West Kowloon.
Tel: 2273 - 4043 Fax: 2273 - 4295 11:45 am - 10 pm


鑽石山
九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場二樓201 - 202號舖
Shop 201-202, Level 2, Plaza Hollywood, 3 Lung Poon Street, Diamond Hill, KLN, Hong Kong
Tel: 2326 - 9563 Fax: 2322 - 7062 11:00 am - 10 pm


屯門地段209屯門市廣場第一期地下001-007號舖
Shop 001-007, G/F, Tuen Mun Town Plaza, Phase I, T.M.T.L 209, Tuen Mun, N.T, Hong Kong
Tel: 2404 - 9363 10:30 am - 10 pm


香港最好電器有限公司
Best Denki (香港最好電器) 荃灣 荃灣青山公路398號愉景新城購物中心三樓一號舖
Best Denki (香港最好電器) 將軍澳 將軍澳新都城二期,UG/F, UG021-025號舖
Best Denki (香港最好電器) 馬鞍山 沙田馬鞍山新港城中心第3層 3043~44號舖


香港最好電器公司門市地址網址
best electrical appliance hong kong
best electrical appliance shop
best electrical appliances
best electrical applicances
the best electrical appliances
hong kong best denki co ltd

2013-03-12

Health Benefits of Dates – Promoting Heart, Brain, and Digestive Health

Health Benefits of Dates – Promoting Heart, Brain, and Digestive Health

Organic tomatoes are smaller, tastier and healthier, study proves

Why cooking with a microwave destroys cancer-fighting nutrients in food and promotes nutritional deficiencies

Whole Foods announces mandatory GMO labeling by 2018; here's how it happened

Organic Consumer's Association Political Director arrested outside White House over GMO labeling

Radiation of iPad with WiFi ON but no Internet Connection
iPad WiFi Radiation with Wireless Router On (RF Meter with Sound) 
Doctors groups around the world have spoken up to call for Precaution against wireless radiation and for reduction of exposure, especially on Children, Youth, Pregnant Women and Babies.

Koala Meets Cyclist - YouTube 

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura ~ The Universal Teacher - YouTube 

iHerb $5 to $10 Discount Off First Order


2013-03-11

誰說福島核災沒死人

誰說福島核災沒死人(劉黎兒)

全台大遊行 22萬人喊廢核「這就是民意」 | 蘋果日報

台20萬人反核電 藝人政界齊撐

網傳WiFi殺精損害精子DNA 輻射的危害有多大

再爆黑食品「五毒」亂華

Sugar is toxic!

iHerb $5 to $10 Discount Off First Order